Online ekonomický informačný systém

Online personalistika a mzdy

ePersonalistika.sk

KOMPLEXNÁ EVIDENCIA ZAMESTNANCOV A MZDOVÁ AGENDA NA JEDNOM MIESTE

Chcem vedieť viac

Online ekonomický informačný systém Humanet

Objavte výhody online spracovania personálnej agendy

Šetrite čas

minimalizovaním papierovej a tabuľkovej evidencie

Efektívne spracovanie

personálnej agendy prehľadne v zhode s GDPR

Z akéhokoľvek zariadenia

odkiaľkoľvek s možnosťou pripojenia na internet

V prostredí cloudu

máte svoje údaje k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek

Certifikácia

svoje údaje máte v bezpečí. Humanet je certifikovaná ERP služba pre oblasť personalistiky a miezd.

Vždy sPrávne

spracovanie údajov prebieha vždy podľa platnej a aktuálnej legislatívy

Chcete byť aj Vy jedným z našich spokojných zákazníkov?

SPOZNAJTE PERSONÁLNO-MZDOVÉ RIEŠENIE V IS HUMANET

Online spracovanie personálnej agendy

Personálne údaje

Modul Personálne údaje eviduje všetky základné informácie o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich následné ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch systému.

Personálne údaje Humanet
 • Prehľad osobných, pracovnoprávnych a mzdových údajov zamestnancov
 • Evidencia pracovnej náplne zamestnancov, rýchla a jednoduchá tvorba kariet zamestnancov
 • Kategorizácia zamestnancov
 • Zoznam uchádzačov o prácu
 • Evidencia certifikátov, dokumentov a ostatných znalostí zamestnancov
 • Generovanie a tlač pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd i zápočtových listov
 • Možnosť importu a exportu údajov v programoch MS Excel, MS Word

Online spracovanie personálnej agendy

Personálne údaje

Modul Personálne údaje eviduje všetky základné informácie o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich následné ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch systému.

 • Prehľad osobných, pracovnoprávnych a mzdových údajov zamestnancov
 • Evidencia pracovnej náplne zamestnancov, rýchla a jednoduchá tvorba kariet zamestnancov
 • Kategorizácia zamestnancov
 • Zoznam uchádzačov o prácu
 • Evidencia certifikátov, dokumentov a ostatných znalostí zamestnancov
 • Generovanie a tlač pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd i zápočtových listov
 • Možnosť importu a exportu údajov v programoch MS Excel, MS Word
Personálne údaje Humanet

Online spracovanie miezd

Spracovanie miezd

Modul Spracovanie miezd predstavuje komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate. 

To všetko pre všetky typy pracovnoprávnych vzťahov a vždy v súlade s platnou legislatívou. Modul je jednoducho prepojiteľný tak s modulom dochádzky, ako aj s rôznymi externými riešeniami pre oblasť dochádzky, účtovníctva, evidencie stravy a pod.

Spracovanie miezd Humanet
 • Zapracovanie individuálnych úprav výpočtu mzdy
 • Možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce
 • Rozúčtovanie miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií
 • Automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí i príplatkov
 • Zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky
 • Výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu

Online spracovanie miezd

Spracovanie miezd

Modul Spracovanie miezd predstavuje komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate. 

To všetko pre všetky typy pracovnoprávnych vzťahov a vždy v súlade s platnou legislatívou. Modul je jednoducho prepojiteľný tak s modulom dochádzky, ako aj s rôznymi externými riešeniami pre oblasť dochádzky, účtovníctva, evidencie stravy a pod.

 • Zapracovanie individuálnych úprav výpočtu mzdy
 • Možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce
 • Rozúčtovanie miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií
 • Automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí i príplatkov
 • Zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky
 • Výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu
Spracovanie miezd Humanet

mobilná aplikácia humanet

Objavte čaro mobilnej aplikácie Humanet

Profil zamestnanca

Informácie o podriadených zamestnancoch

Informácie o mzdách a výplatné pásky

Odoslanie informácie na HR o zmene osobných údajov

Emulátor snímača - Zadanie príchodu /odchodu

Mobilná aplikácia Humanet

Prehľad neprítomností

Zadanie žiadanky na neprítomnosť

Schválenie žiadanky (podľa úrovne prístupu)

Informácie o stave fondu dochádzky k aktuálnemu dňu

Informácia o prítomných/ pracujúcich zamestnancoch

Mobilná aplikácia Humanet

Profil zamestnanca

Informácie o mzdách a výplatné pásky

Informácie o podriadených zamestnancoch

Odoslanie informácie na HR o zmene osobných údajov

Emulátor snímača-zadanie príchodu/odchodu

Prehľad neprítomností

Schválenie žiadanky (podľa úrovne prístupu)

Zadanie žiadanky na neprítomnosť

Informácie o stave fondu dochádzky k aktuálnemu dňu

Informácia o prítomných/ pracujúcich zamestnancoch

Vybrané ukážky

z modulov personálne údaje a spracovanie miedz

Náhľady obrazoviek IS Humanet

moduly personálne údaje a spracovanie miezd

Funkcie

Hľadanie a filtrovanie

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií

Rozdelenie zamestnancov

Podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov

Evidencia nadčasov

Možnosť evidencia nadčasov, výpočtu príplatkov, odmien a ďalších zložiek mzdy vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy

Údaje o zamestnancoch

Vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, …

Evidencia pracovných funkcií

Vrátane všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom

Výpočet miezd

Mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy

Hľadanie a filtrovanie

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií

Evidencia nadčasov

Možnosť evidencia nadčasov, výpočtu príplatkov, odmien a ďalších zložiek mzdy vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy

Rozdelenie zamestnancov

Podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov

Údaje o zamestnancoch

Vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, …

Evidencia pracovných funkcií

Vrátane všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom

Výpočet miezd

Mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy

Hľadanie a filtrovanie

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií

Evidencia nadčasov

Možnosť evidencia nadčasov, výpočtu príplatkov, odmien a ďalších zložiek mzdy vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy

Rozdelenie zamestnancov

Podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov

Údaje o zamestnancoch

Vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, …

Evidencia pracovných funkcií

Vrátane všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom

Výpočet miezd

Mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy

Cenník

vybraných modulov IS Humanet

Personálne údaje (bez miezd)


Komplexná evidencia údajov o zamestnancoch.

10
/Aktívna rola

Aktívna rola je pracovnoprávny vzťah zamestnanca, ktorý aspoň jedným dňom spadá do účtovaného obdobia. Zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere so súčasnou dohodou o vykonaní práce predstavuje dve roly. Uvedená cena je bez DPH.

Mzdy a personálne údaje


Komplexná evidencia údajov o zamestnancoch a riešenie výpočtu miezd.

10
/spracovaná mzda

Spracovanou mzdou sa rozumie jeden zápis v tabuľke vypočítaných výplatných pások. Takýto zápis vzniká pre každého aktívneho zamestnanca bez ohľadu na typ pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda, štatutár…). Nový zápis vzniká samostatne v každom mesiaci spracovania miezd. Jedna osoba môže mať v systéme v jednom mesiaci evidovaných súčasne viacero pracovných pomerov. Pre takúto osobu sa za každý jej pracovný pomer alebo dohodu vytvára samostatný záznam, ktorý je samostatne spoplatnený. Uvedená cena je bez DPH.

Vedeli ste že?

IS Humanet je viac než len personálno-mzdové riešenie. Spoznajte všetky výhody komplexného online ekonomického informačného systému, s ktorým okrem personalistiky a miezd zastrešíte aj problematiku dochádzky, účtovníctva a celej HR agendy.

FAQ

Často kladené otázky

Hlavnými výhodami modulov personalistika a spracovanie miezd v IS Humanet sú dostupnosť odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Ďalšou výhodou sú pravidelné aktualizácie, pravidelné automatické zálohovanie údajov a práca vždy s aktuálne platnou legislatívou. Navyše majú užívatelia možnosť aktívnej podpory zo strany našich konzultantov alebo majú dostupné videonávody, ktoré im prácu so systémom uľahčujú.

Personalistika a spracovanie miezd v IS Humanet je určená pre akýkoľvek typ spoločnosti. Využívať ju môžu ako zamestnanci veľkých korporácií, miest a obcí, verejnej aj štátnej správy, tak aj zamestnanci malých rodinných firiem.

Áno, pre IS Humanet je dostupná mobilná aplikácia Humanet, kde si zamestnanci môžu pozerať svoje osobné údaje a jednoducho nahlásiť ich zmenu (adresa trvalého bydliska), výplatnú pásku, poslať žiadanku na personálne oddelenie napr. o potvrdenie o príjme. Cez mobilnú aplikáciu má zamestnanec ihneď prehľad o dochádzkových informáciách, o čerpaní dovolenky, lekára. Alebo môže zamestnanec aplikáciu využiť i ako virtuálny snímač – a označiť príchod/odchod do práce.

Áno, zákazník si môže sám na našej stránke vyskúšať DEMO verziu zdarma pre moduly Personálne údaje a mzdy na 1 mesiac. Pre vyskúšanie dochádzkového modulu je potrebné, aby nás kontaktovať a my pripravíme testovaciu verziu. Prípadne mu zrealizujeme ukážku dochádzkového modulu s jeho funkcionalitami.

Vďaka automatickým aktualizáciám a práci našich metodičiek spracovanie údajov prebieha vždy podľa platnej a aktuálnej legislatívy.

Vďaka certifikácii vládneho cloudu poskytuje IS Humanet garantovanú úroveň bezpečnosti a dostupnosti. Navyše všetky dáta sú na území Slovenskej republiky v certifikovanom data centre.

Zákazník má pri prechode k nám dve možnosti. Môže si údaje hromadne importovať sám pomocou na to určeného nástroja. K tomuto mu vedia byť nápomocné naše návody, videonávody, či príručky. Ak si však na to netrúfa sám, vieme mu byť nápomocní importovaním definovaných dát zo súboru – nemusí si určité personálno-mzdové údaje ručne prepisovať. V rámci jedného mesiaca vieme nastaviť a pripraviť systém k ostrej prevádzke.

O nás

Sme žilinská IT spoločnosť. Od roku 1993 vyvíjame, implementujeme a zabezpečujeme aktívnu podporu pre naše vlastné riešenia, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu fungovaniu mnohých slovenských spoločností.

Náš tím tvoria ľudia, ktorí majú za sebou roky praxe, skúsenosti, odborné vzdelanie a ochotu pomôcť a poradiť vždy, keď je to potrebné. Spokojnosť našich zákazníkov je a bude pre nás vždy na prvom mieste.

1
ZAMESTNANCOV
1
SPRACOVANÝCH DOCHÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV MESAČNE
1
SPRACOVANÝCH VÝPLAT MESAČNE
1
ZÁKAZNÍKOV

Kontakt

Adresa

HOUR, spol. s r.o.

M. R. Štefánika 836/33

010 01 Žilina

Email

obchod@hour.sk

podpora