ePersonalistika.sk

Všetky potrebné údaje o vašich zamestnancoch na jednom mieste

minimalizovaním papierovej a tabuľkovej evidencie

personálnej agendy prehľadne v zhode s GDPR

odkiaľkoľvek s možnosťou pripojenia na internet

máte svoje údaje v bezpečí a k dispozícii kdekoľvek

Pripravujeme pre Vás videonávody

Chcete byť aj Vy jedným z našich spokojných zákazníkov?

Mám záujem

MODUL PERSONÁLNE ÚDAJE

 • Prehľad osobných, pracovnoprávnych a mzdových údajov zamestnancov
 • Evidencia pracovnej náplne zamestnancov, rýchla a jednoduchá tvorba kariet zamestnancov
 • Kategorizácia zamestnancov
 • Zoznam uchádzačov o prácu
 • Evidencia certifikátov, dokumentov a ostatných znalostí zamestnancov
 • Generovanie a tlač pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd i zápočtových listov
 • Možnosť importu a exportu údajov v programoch MS Office, MS Word
Alt Text
Alt Text

MODUL SPRACOVANIE MIEZD

 • Zapracovanie individuálnych úprav výpočtu mzdy
 • Možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce
 • Automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí i príplatkov
 • Rozúčtovanie miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií
 • Zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky
 • Výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu

Vybrané ukážky

Funkcie riešenia ePersonalistika

Hľadanie a filtrovanie

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií

Rozdelenie zamestnancov

Podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov

Evidencia pracovných funkcií

Vrátane všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom

Evidencia nadčasov

Možnosť evidencia nadčasov, výpočtu príplatkov, odmien a ďalších zložiek mzdy vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy

Údaje o zamestnancoch

Vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, …

Výpočet miezd

Mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy

Cenník

Personálne údaje (bez miezd)

0.30aktívna rola

Mzdy a personálne údaje

0.65spracovaná mzda

Spracovanie dochádzky podľa vlastných požiadaviek a preferencií

eDochadzka.sk

Visits received

Followers

Lines of code

Active Users

REFERENCIE

KONTAKT

Email

obchod@hour.sk

Hotline

041/2861515

Adresa

HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina