ePersonalistika.sk

Všetky potrebné údaje o vašich zamestnancoch na jednom mieste

Objavte výhody

spracovania personálnej agendy

v online ekonomickom informačnom systéme Humanet

Šetrite čas

minimalizovaním papierovej a tabuľkovej evidencie

Efektívne spracovanie

personálnej agendy prehľadne v zhode s GDPR

Z akéhokoľvek zariadenia

odkiaľkoľvek s možnosťou pripojenia na internet

V prostredí Cloudu

máte svoje údaje k dispozícii kdekoľvek

Vládny cloud

Svoje údaje máte v bezpečí. Humanet je certifikovaná ERP služba pre oblasť personalistiky a miezd

Chcete byť aj Vy jedným z našich spokojných zákazníkov?

Mám záujem

Personálne údaje

Modul Personálne údaje eviduje všetky základné informácie o zamestnancoch, ktoré umožňujú ich následné ďalšie spracovanie vo všetkých ostatných moduloch systému.

Alt Text

Prehľad osobných, pracovnoprávnych a mzdových údajov zamestnancov

Evidencia pracovnej náplne zamestnancov, rýchla a jednoduchá tvorba kariet zamestnancov

Kategorizácia zamestnancov

Zoznam uchádzačov o prácu

Evidencia certifikátov, dokumentov a ostatných znalostí zamestnancov

Generovanie a tlač pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd i zápočtových listov

Možnosť importu a exportu údajov v programoch MS Office, MS Word

Spracovanie miezd

Modul Spracovanie miezd predstavuje komplexné riešenie výpočtu miezd od odpracovanej doby a neprítomnosti, cez odmeňovanie, dane a odvody až po sumu k výplate. To všetko pre všetky typy pracovnoprávnych vzťahov a vždy v súlade s platnou legislatívou. Modul je jednoducho prepojiteľný tak s modulom dochádzky, ako aj s rôznymi externými riešeniami pre oblasť dochádzky, účtovníctva, evidencie stravy a pod.

Alt Text

Zapracovanie individuálnych úprav výpočtu mzdy

Možnosť zadania dovolenkových nárokov nad rámec Zákonníka práce

Rozúčtovanie miezd zamestnancov na strediská, zákazky, či podľa ďalších kritérií

Automatizovaný výpočet dovoleniek, nemocí i príplatkov

Zohľadnenie rovnomerného a nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času s možnosťou práce na rôzne úväzky

Výpočet mzdy za jedného zamestnanca, vybranú skupinu alebo hromadne za celú organizáciu

Mobilná aplikácia Humanet

Mobilná aplikácia Humanet vám prináša jednoduchý a efektívny spôsob spracovania personálnej a mzdovej agendy pomocou IS Humanet vo vašom telefóne. Od teraz môžu byť pre vás bežné personálne dokumenty dostupné jednoducho a prehľadne v intuitívnom prostredí  aplikácie vo vašom mobilnom telefóne.

Profil zamestnanca

Informácie o podriadených zamestnancoch

Informácie o mzdách a výplatné pásky

Odoslanie informácie na HR o zmene osobných údajov

Emulátor snímača – Zadanie príchodu/odchodu
Alt Text

Informácie o stave fondu dochádzky k aktuálnemu dňu

Informácia o prítomných/pracujúcich zamestnancoch

Zadanie žiadanky na neprítomnosť

Schválenie žiadanky (podľa úrovne prístupu)

Prehľad neprítomností

Náhľady obrazoviek IS Humanet

Vybrané ukážky z modulov personálne údaje
a spracovanie miezd

Alt Text

Funkcie

Funkcie riešenia
epersonalistika

Hľadanie a filtrovanie

Jednoduché vyhľadávanie a filtrovanie podľa rôznych kritérií

Rozdelenie zamestnancov

Podľa potrieb používateľa (napr. na strediská, zákazky, projekty, útvary), s možnosťou definovania rôznych typov používateľských prístupov

Evidencia pracovných funkcií

Vrátane všetkých údajov, ktoré súvisia s pracovnoprávnym vzťahom

Evidencia nadčasov

Možnosť evidencia nadčasov, výpočtu príplatkov, odmien a ďalších zložiek mzdy vrátane rôznych druhov zrážok zo mzdy

Údaje o zamestnancoch

Vrátane evidencie jazykových znalostí, dosiahnutého vzdelania, …

Výpočet miezd

Mzdová kalkulačka na výpočet hrubej mzdy z požadovanej čistej mzdy

Cenník

Cenník vybraných
modulov IS Humanet

Personálne údaje (bez miezd)

0,30aktívna rola
  • Komplexná evidencia údajov o zamestnancoch.

Mzdy a personálne údaje

0,65spracovaná mzda
  • Komplexná evidencia údajov o zamestnancoch a riešenie výpočtu miezd.

Spracovanie dochádzky podľa vlastných požiadaviek a preferencií

eDochadzka.sk

Kontakt - o nás

Kontaktné informácie
a krátke info o nás

O nás

Sme Žilinská IT spoločnosť. Od roku 1993 vyvíjame, implementujeme a zabezpečujeme aktívnu podporu pre naše vlastné riešenia, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu fungovaniu mnohých slovenských spoločností.

Náš tím tvoria ľudia, ktorí majú za sebou roky praxe, skúsenosti, odborné vzdelanie a ochotu pomôcť a poradiť vždy, keď je to potrebné. Spokojnosť našich zákazníkov je a bude pre nás vždy na prvom mieste.

Zamestnancov

Zákazníkov

Spracovávaných dochádzkových záznamov mesačne

Spracovávaných výplat mesačne

Kontakt

Email

obchod@hour.sk

Hotline

041/2861515

Adresa

HOUR, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina